Ordmanglaren använder kakor för att spåra din framdrift i spelet, vilket är nödvändigt för att spelet skall fungera som det är tänkt. Om du anger ditt namn till bästalistan kommer detta sparas i överskådlig framtid. Om du inte accepterar detta bör du lämna sidan.